fbpx

Nemokamas pristatymas nuo 100€

Pirkimo ir grąžinimo sąlygos

Versija galioja nuo: 2023-09-01

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie MB „Digitasodas“ (toliau – Pardavėjas) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes (toliau – Prekės) interneto svetainėje (toliau – Pirkėjas), Prekių, parduodamų interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje, pardavimo sąlygas (toliau – Taisyklės).

1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo (toliau – Sutartis). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.

1.3. Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos 6 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.

1.4. Šios Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik nacionaline kalba.

2. INFORMACIJA APIE PARDAVĖJĄ

Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes Savimi.lt. Pardavėjas yra MB „Digitasodas“, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 305676811, adresas K. Čerbulėno g. 17-2, LT-47266 Kaunas, Lietuva, kontaktinio telefono Nr. +370 62729736, el. pašto adresas: info@savimi.lt Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras.

3. PREKĖS

3.1. Pirkėjo gautų prekių ir interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje pateikiamų Prekių atspalviai gali nežymiai skirtis, nes spalvų raiška priklauso nuo Pirkėjo individualių įrenginio savybių. Taip pat interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje pateikiamų Prekių atvaizduose gali būti pavaizduoti papildomi Prekių aksesuarai ar komponentai, kurie neįeina į parduodamą Prekės komplektaciją (Prekės komplektacija nurodoma Prekės skelbimo skiltyje „Prekės informacija“). Prekė laikoma atitinkanti pateiktą pasiūlymą, jei ji atitinka interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje pateiktą pavyzdį, modelį ir/ar aprašymą.

3.2. Prekės transportavimo pakuotė gali skirtis nuo tos, kuri pateikiama atvaizduose, esančiuose interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje. Prekės pakuotės pakeitimas, siekiant užtikrinti tinkamą ir saugų Prekės transportavimą, nekeičia interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje nurodomos Prekės ir (ar) jos savybių, ir (ar) funkcijų. 

3.3. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas el. paštu. Šiuo atveju Pardavėjas pasiūlo Pirkėjui galimą problemos sprendimo būdą (pvz.: pinigų grąžinimo, papildomo termino Prekei pristatyti, analogiškos prekės pristatymo ar kt.). Pirkėjui nesutikus su jokiais Pardavėjo pasiūlymais, Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

3.4. Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

3.5. Pardavėjo specialių pasiūlymų metu, siūlant įsigyti Prekę ir gauti kitą Prekę už minimalų mokestį arba nemokamai, Prekė įsigyjama už minimalų mokestį arba gaunama nemokamai yra laikoma dovana (toliau –Dovana), o Prekės kartu laikomos Prekių komplektu. Dovana už minimalų mokestį arba nemokamai yra parduodama, tik perkant specialaus pasiūlymo Prekių komplektą. 

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

5. PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

5.1.  Interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:

 • Fiziniai asmenys, nuo 14 (keturiolikos) metų;
 • Juridiniai asmenys.

5.2.  Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje.

5.3. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

5.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ ir apmoka užsakymą arba pasirenka apmokėjimo būdą, nurodytą 10.1 punkte. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.

5.5. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą arba pasirinkus 10.1 punkte nurodytą mokėjimo būdą – jam išsiunčiamas el. laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

5.6. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui el. laišką informuojantį, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui.

5.7. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma interneto svetainės duomenų bazėje.

5.8. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu el. pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo momento, kai Pardavėjas perduoda Prekes kurjeriui (jei Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis).

5.9. Išimtinu atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama, Pardavėjas informuos Pirkėją el. paštu ir pasiūlys Pirkėjui galimą problemos sprendimo būdą (pvz.: pinigų grąžinimo, papildomo termino Prekei pristatyti, analogiškos prekės pristatymo ar kt.). Pirkėjui nesutikus su jokiais Pardavėjo pasiūlymais, Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas ir, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

6. TEISĖ KEISTI TAISYKLES

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti šias Taisykles. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija. Užsakymams, pateiktiems ir nebaigtiems vykdyti iki naujų Taisyklių įsigaliojimo, galioja ta Taisyklių redakcija, kuri buvo Pirkėjo užsakymo pateikimo momentu ir kuri buvo siųsta Pirkėjui kartu su užsakymo patvirtinimu.

6.2. Kiekvieną kartą pasikeitus Taisyklėms, Pardavėjas informuos Pirkėją ir praneš apie tai, nurodydamas, kad Taisyklės buvo pakeistos ir jų pakeitimo data bus pateikiama šių Taisyklių 1.4 punkte.

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, SUTARTIES ATSISKAYMAS

7.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti sutarties ir grąžinti gautas (atsiimtas) prekes, dovanas – per šių Taisyklių 7.3 punkte nurodytą laikotarpį. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas, minėtu laikotarpiu, persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės ir (ar) Dovanos, turi teisę pranešti Pardavėjui raštu el. paštu apie savo norą atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes su dovanomis Pardavėjui bei susigrąžinti sumokėtus pinigus. Prekės ir Dovanos grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

7.2. Minėta sutarties atsisakymo ir prekių grąžinimo teisė netaikoma Sutartims dėl:

 • Supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
 • Laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus Sutartis dėl šių leidinių prenumeratos.

7.3. Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes su dovanomis taikoma tik fiziniams asmenims ir atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos, kaip ji yra apibrėžta Taisyklių 5 dalyje. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam, atsisakyti sutarties ir grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais kokybiškos Prekės gali būti grąžinamos ir per ilgesnį terminą (tokia informacija teikiama, pvz.: skelbiamo pasiūlymo sąlygose/taisyklėse, lojalumo programos taisyklėse).

7.4. Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti prekes ir atsisakyti Sutarties, turi kreiptis į Pardavėją el. paštu atsiunčiant Pardavėjui užpildytą laisvos formos prašymą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

7.5. Pirkėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti prekes (ar atsisakyti sutarties) pateikimo dienos grąžina arba perduoda Prekes Pardavėjui arba Pardavėjo Prekes priimti įgaliotam asmeniui. Jeigu Pirkėjas Prekes išsiuntė per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti prekes (ar atsisakyti sutarties) pakeitimo dienos, laikoma, kad Pirkėjas prekes išsiuntė per nurodytą prekių grąžinimo terminą. 

7.6. Pirkėjui atsisakius sutarties ir, grąžinusiam prekes, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai arba, esant 7.7. punkte nurodytoms aplinkybėms, dalis jų, įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina visus ar dalį pinigų už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo įrodymo apie Prekės išsiuntimą Pardavėjui gavimo dienos arba Prekės grąžinimo dienos. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos už šias Prekes grąžinamos, jeigu grąžinamai daliai Prekių pristatymo mokestis buvo taikomas. Tuo atveju, jeigu Prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, taikomos šių Taisyklių 7.10 punkto nuostatos.

7.7. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant Taisyklių 7.8 punkte nurodytus atvejus), atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, t.y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.

7.8. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą, jei grąžinama Prekė ar jos pakuotė yra sugadinta, Prekė yra praradusi prekinę išvaizdą (pažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), Prekė buvo naudota, Prekė yra be autentiškų etikečių, apsauginių maišelių bei be tų pačių priedų, su kuriais ir buvo parduota, Prekė yra netvarkingoje ir/ar neoriginalioje pakuotėje (be instrukcijos ir garantinio talono, jei jie buvo pristatyti su Preke), kitokios sudėties, nei Pirkėjo buvo įsigyta, negrąžintos perduotos Pirkėjui kartu su Preke Dovanos, Prekės aksesuarai ar priedai.

7.9. Grąžinant būtina pateikti sąskaitą faktūrą (jos numerį), arba kitą Prekės pirkimą-pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą (pvz.: mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą) ir užsakymo numerį.

7.10. Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo bei grąžinimo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.

7.11. Įprasta tvarka, Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.

7.12. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų ar dalies jų tol, kol Prekės negrąžintos  arba kol Pirkėjas nepateikia įrodymo, kad prekės yra išsiųstos. 

7.13. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui po Sutarties atsisakymo:

 • Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui;
 • Išskyrus atvejus, susijusius su nekokybiška Preke, kaip tai numatyta 7.10 punkte, Pirkėjas bus atsakingas už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą;
 • Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui;
 • Prekės kaina bei pristatymo išlaidos Pirkėjui kompensuojamos vadovaujantis 7.6 punktu.

7.14. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Grąžinimo taisyklės, nurodytos šioje 7 ar kitose Taisyklių dalyse nedaro jokios įtakos šių teisių egzistavimui. 

8. PRISTATYMAS

Pristatymas per kurjerius, paštomatus

8.1. Pirkėjo pasirinkimu, Prekes Pirkėjo sąskaita pristato per pasirinktą siuntų paštomatą ar kitą siuntų pervežimo priemonę. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais Prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

8.2. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo siuntų paštomatą ar kitą siuntų pervežimo priemonę paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų Prekių svorio ir kainos.

8.3. Pardavėjui nustačius, kad Pirkėjas užsakymo metu, Prekių pristatymo adresą, nurodė netinkamai, neteisingai ir (arba) nurodė kito siuntų paštomato adresą ar kitos siuntų pervežimo priemonės adresą, gali atsisakyti suteikti Prekių pristatymo į pasirinktą paštomatą ar kitą siuntų pervežimo priemonę paslaugą, kol Pirkėjas po informuojančio pranešimo el. paštu nenurodo teisingo pristatymo adreso.

8.4. Pardavėjui atsisakius suteikti Prekių pristatymo į namus paslaugą, už paslaugą Pirkėjo sumokėtas mokestis, grąžinamas Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų, nuo Pardavėjo el. paštu Pirkėjui pateikto informuojančio pranešimo, apie Pardavėjo atsisakymą suteikti Prekės pristatymo į pasirinktą paštomatą ar kitą siuntų pervežimo priemonę paslaugą, dienos.

8.5. Pirkėjo užsakymas įvykdomas iki planuojamos pristatymo dienos, nurodytos 5.5 punkte nurodytame pranešime apie išsiuntimą, išskyrus atvejus, kai įvyksta Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai (kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 17 dalyje).

8.6. Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu nurodytais terminais. Pirkėjas visada yra informuojamas apie numatomą Prekės pristatymo terminą el. paštu.

8.7. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai Prekė perduota Pirkėjui. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo gauna prekes.

8.8. Jei Prekė pristatoma per siuntų paštomatą ar kitą siuntų pervežimo priemonę, Pirkėjas identifikuojamas pagal asmeninį siuntų paštomato durų kodą. Apie Prekės siuntos pristatymą ir Prekės siuntos vietą Pirkėjas informuojamas SMS žinute. Tekstinėje žinutėje nurodomas durų kodas, reikalingas siuntų paštomato durims atidaryti. Jei Pirkėjas nurodo el. pašto adresą, papildomas pranešimas išsiunčiamas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

8.9. Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo ir (ar) Prekių atsiėmimo iš siuntų paštomato momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, išorinę Prekės kokybę (t.y. ar prekė neturi akivaizdžių kokybės trūkumų), asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, išorinė Prekės kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

8.10. Pirkėjui neatsiėmus Prekės siuntos iš siuntų paštomato, Prekės siunta grąžinama Pardavėjui.

8.11. Pirkėjui neįvykdžius savo pareigos priimti siunčiamas Prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti atlyginti dėl Pirkėjo kaltės patirtas, papildomas Prekės siuntos grąžinimo, atrinkimo, logistikos, saugojimo ir (ar) pakartotinio siuntimo išlaidas.

9. PREKIŲ KAINA IR PRISTATYMO IŠLAIDOS

9.1. Prekių kainos bus tokios, kokios yra nurodytos interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje. Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad užtikrintų, kad Prekių kainos, tuo metu, kai Pirkėjas pateikinėja užsakymą, būtų teisingos.

9.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.

9.3. Prekių kainos neapima užsakymo pristatymo išlaidų. Pristatymo išlaidų dydis nurodomos interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje gali keistis. Pateiktam užsakymui yra taikomas užsakymo pateikimo metu nurodytas pristatymo išlaidų dydis.

9.4. Pardavėjui specialių pasiūlymų metu, siūlant įsigyti Prekių komplektą (Prekė kartu su Dovana), pasiūlyme nurodoma galutinė viso Prekių komplekto kaina. Galutinė Prekių komplekto kaina nurodoma su pritaikyta nuolaida. Galutinę Prekių komplekto kainą sudaro pagrindinės prekės kaina kartu su Dovanos kaina. Prekių komplekto prekes įsigyjant atskirai, nesinaudojant Pardavėjo pateiktu specialiu pasiūlymu, Prekių komplekto prekėms suteikiama nuolaida ir specialiame pasiūlyme nurodyta kaina netaikoma. Prekių komplekto prekes įsigyjant atskirai, prekėms taikoma jų įprasta kaina, nurodoma, jų atskiruose skelbimuose. 

10. APMOKĖJIMAS

10.1. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

 • Naudodamasis elektronine bankininkyste;
 • Grynaisiais pinigais arba banko kortele;
 • Mokėjimo (kredito arba debetine) kortele.

10.2. Juridiniams asmenims taip pat suteikiama galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodomą Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje sąskaitoje faktūroje, mokėjimo paskirtyje nurodant Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.

10.2.1. Juridiniams asmenims, atsiskaitantiems pavedimu ar elektronine bankininkyste, rekomenduojama pavedimo informacijoje perduoti įmonės kodą greitesniam mokėtojo identifikavimui. Tokiu būdu užsakymas sistemoje bus greičiau patvirtinamas ir pradedamas vykdyti. 

10.3. Pirkėjui pasirinkus 10.1 punktuose nurodytą atsiskaitymo būdą, Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį, ir anuliuoti užsakymą.

10.4. Pirkėjo pasirinktos Prekės rezervuojamos Pardavėjo sistemoje bei Pardavėjas ima vykdyti užsakymą, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas Prekes.

11. PIRKĖJO PAREIGOS

11.1. Pirkėjas įsipareigoja pirkimo formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus pirkimo formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

11.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis interneto svetaine, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis interneto svetaine ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

11.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

11.4. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę, apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

11.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

12. PARDAVĖJO PAREIGOS

12.1. Pardavėjas įsipareigoja:

 • Dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis;
 • Gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

13. PREKĖS KOKYBĖ

13.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją.

13.2. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

13.3. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl nekokybiškos ar nepilnos komplektacijos Prekės, tai padaryti gali el. paštu info@savimi.lt.

13.4. Teikdamas skundą Pirkėjas turi pateikti Prekės įsigijimo sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba kitą Prekės pirkimą-pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą (pvz.: mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą) bei nurodyti tokią informaciją:

 • Prekės užsakymo numerį;
 • Įvardyti Prekės defekto, gedimo požymius ar trūkstamą dalį;
 • Pateikti kitus įrodymus, pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, nekokybiškos vietos nuotrauką, Prekės pakuotės nuotrauką, kita.

13.5. Teikdamas skundą Pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

 • Pardavėjui neatlygintinai per protingą terminą pašalinant Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
 • Pakeičiant Prekę analogiška tinkamos kokybės Preke;
 • Atitinkamai sumažinant pirkimo kainą, jei Prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant Prekės vertę, jeigu Prekė neturėtų trūkumų, Prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;
 • Grąžinant sumokėtą Prekės kainą ir nutraukinat Sutartį, kai prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes,  įskaitant Prekės vertę, jeigu Prekė neturėtų trūkumų, Prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą.

13.6. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas apie priimtą sprendimą ir ketinamus atlikti veiksmus pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos.

14. ATSAKOMYBĖ

14.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis interneto svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant, už pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pirkimo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

14.2. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.3. Už Sutarties, sudarytos naudojantis interneto svetaine, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.4. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

14.5. Pardavėjas tiekia Prekes tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

14.6. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje esančias nuorodas, išskyrus, kai šiuose tinklapiuose pateikiama informacija apie Pardavėjo parduodamas prekes ir prekių savybes. Šiuo atveju Pardavėjas atsakingas už apie būtinos, išsamios, teisingos ir neklaidinančios informacijos apie siūlomą Prekę teikimą.

15. PARDAVĖJO NEKONTROLIUOJAMI ĮVYKIAI

15.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą arba pavėluotą įvykdymą, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl force majeure aplinkybių.

15.2. Tuo atveju, jeigu įvyksta force majeure, kurios daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:

 • Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją; ir
 • Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas force majeure aplinkybių trukmei. Jeigu force majeure aplinkybės daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po force majeure aplinkybių pabaigos.

16. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

16.1. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir el. laiškus.

16.2. Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui el. laišką adresu info@savimi.lt. Pardavėjas Pirkėją apie pranešimo gavimą informuos raštu el. pašto laišku. Sutarties atsisakymo tikslu, Pirkėjo kreipimosi į Pardavėją tvarka numatyta šių Taisyklių 7 dalyje.

16.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje pateiktu el. pašto adresu.

17. KITOS NUOSTATOS

17.1. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais jose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.

17.2. Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis.

17.3. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje.

17.4. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

17.5. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

17.6. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

17.7. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

17.8. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

17.9. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt